บรรยากาศคลินิก

บรรยากาศของคลินิกถูกออกแบบให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายทั้งก่อน ระหว่าง หลังการรักษา ตามหลัก A Sense of Calm ประสาทสัมผัสเป็นจุดเริ่มต้นในการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพทางความคิดและอารมณ์

 การมองเห็น...
ภายในคลินิกทั้งในบริเวณรับรองและห้องให้การรักษา ถูกออกแบบให้เน้นความโปร่ง มีช่องหน้าต่างขนาดใหญ่ติดตั้งไว้สามารถมองเห็นธรรมชาติ เพื่อสร้างความผ่อนคลายและช่วยลดความเครียดทั้งก่อนและระหว่างการรักษา (Stress Reduction Theory: STR) ตามหลักทฤษฎีธรรมชาติบำบัด

กลิ่น...
กลิ่นและอารมณ์มีความสัมพันธ์กัน เราจึงมีการนำ Aromatherapy เพื่อบรรเทาความเครียด
ช่วยลดความกังวลของคนไข้ ด้วยกลิ่นที่ถูกออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ META Dental Clinic

เสียง...
Music therapy ถูกนำมาใช้ในคลินิก
จากการวิจัยพบว่าดนตรีสามารถช่วยลดความเครียดและความกังวลได้
นอกจากนี้ยังช่วยให้คนไข้ผ่อนคลายจากอาการเจ็บอีกด้วย

 สัมผัส...
เก้าอี้ทันตกรรมที่ได้รับการออกแบบตามหลัก ergonomic ที่รองรับกับสรีระร่างกายช่วยให้คนไข้รู้สึกสะดวกสบาย ไม่เมื่อยล้าขณะทำการรักษา

 

Excellent experience

We aim to design our practice with the most comfortable feeling. We should like the patient to feel relaxed before, during, and after the treatment as we believe that good treatment is not only a dental result but also a feeling of getting our service and treatment. The architecture and interior design are carefully cultivated to create a relaxed, peaceful, welcoming, and clean.

 Sight...
Our clinic atmosphere is likely to be sitting surrounded and treatment room by nature to make our patients relaxed and comfortable.

Smell…
Aromatherapy uses essential oils to reduce symptoms such as anxiety, depression, stress, pain, and fatigue. The aroma used in our clinic is created a signature scent that is unique to each META Dental Clinic.

Sound…
Music and sound can have a considerable effect on how we feel. Music therapy can promote relaxation, reduce anxiety, and relieve stress.

 Touch…
The dental chair has an ergonomic design and, together with the headrest, ensures that patients are incredibly comfortable.