การอุดฟันที่ META Dental Clinic เราเลือกใช้วัสดุอุดที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คลินิกของเราไม่มีการอุดฟันด้วยอะมัลกัม เราเลือกที่จะอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน หรือบูรณะฟันด้วยวิธีอื่นแทน จากที่อะมัลกัมมีข้อด้อยหลายประการที่เราคำนึงถึง เพราะสุขภาพและความปลอดภัยของคนไข้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด

หากคนไข้มีวัสดุอะมัลกัมที่ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ สามารถเปลี่ยนวัสดุเป็นวัสดุอุดสีเหมือนฟันได้ ด้วยกระบวนการรักษาที่ปลอดภัย

อะมัลกัม (Amalgam) คืออะไร

อะมัลกัมในทางทันตกรรม (dental amalgam) เป็นวัสดุบูรณะที่ใช้มาเป็นเวลานานกว่า 150 ปี อะมัลกัมเป็นวัสดุบูรณะที่เกิดจากการผสมโลหะผสมอัลลอย เข้ากับปรอท อะมัลกัมจึงเป็นสารประกอบของโลหะหลายชนิด เช่น เงิน ดีบุก ทองแดง เป็นต้น เมื่อผสมกับปรอท ทำให้เกิดปฏิกิริยาก่อตัวของวัสดุ

หลายปีที่ผ่านมาอะมัลกัมถูกลดการใช้งานลงเพราะมีข้อด้อยหลายประการ อะมัลกัมมีสีไม่เหมือนฟัน และไม่สามารถยึดติดกับโครงสร้างฟันได้เหมือนวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน ทำให้การอุดด้วยอะมัลกัมต้องกรอเนื้อฟันมากกว่าการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

ความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากปรอทที่เป็นส่วนผสมหลักในอะมัลกัม ในคนทั่วไปมักได้รับสารปรอทจากการรับประทานอาหารทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลา (ซึ่งมักได้รับ methyl mercury และพบว่ามี inorganic mercury ร่วมด้วยในปริมาณต่ำ) และจากวัสดุบูรณะฟันอะมัลกัม (ในรูปของไอปรอท และ inorganic mercury) ไม่ว่าจะเป็นปรอทในรูปแบบใด เมื่อมีปริมาณสูงพอ มีความเป็นพิษต่อมนุษย์

ปัจจุบันสารปรอทในอาหารและอากาศเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ยาก การลดการใช้สารปรอทลงเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งในด้านการลดการรับเข้าสู่ร่างกายและผลต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงวัสดุที่เป็นอันตรายต่อคนไข้

 

 

At META Dental Clinic, we do not place silver mercury fillings. Instead, we utilize composite resins, also known as white fillings, to enhance the esthetics of your smile. White fillings are matched to be the same color as your teeth and, therefore, are used to give patients a more natural appearance and are safer than Amalgam fillings. Amalgam (silver) fillings are now a thing of the past because they contain almost as much mercury as a thermometer. Mercury in amalgam fillings targets the immune, nervous, digestive, and respiratory systems and can lead to severe medical conditions.

Dental amalgam fillings are often referred to as "silver fillings" because of their silver-like appearance.

Potential Risks of Dental Amalgam:
Contains elemental mercury.
Exposure to high levels of mercury vapor, which may occur in some occupational settings, has been associated with adverse effects on the brain and the kidney.
Developing neurological systems in fetuses and young children may be more sensitive to the neurotoxic effects of mercury vapor.
Some individuals have an allergy or other sensitivity to mercury or the different components of dental amalgam (such as silver, copper, or tin). Dental amalgam might cause these individuals to develop oral lesions or other sensitivity reactions.

META Dental Clinic seeks the safest, less toxic way to perform dental treatment while accomplishing modern dentistry's goals.

If you desire a more aesthetically pleasing smile or wish to have, your amalgam filling removed, get a consultation on the safe removal of silver fillings with aesthetic tooth-colored fillings. META Dental Clinic dentists can offer safe removal of amalgam fillings techniques on request. Additional precautionary safety steps and mechanisms may opt for individuals sensitive to metals or allergens to safely remove amalgam fillings.