มาตรการป้องกัน COVID-19

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 หลายๆท่านอาจจะมีความกังวลในการมาทำฟันและสงสัยว่าจะ จะปลอดภัยจาก COVID-19 หรือไม่ ?

 

ทำฟันปลอดภัยที่ META Dental Clinic

ที่ META Dental Clinic มีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อตามหลักสากลและปฏิบัติอย่างเข้มงวด เราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดการฟุ้งกระจายและลดการแพร่ระบาดเชื้อโรค มีการออกแบบเรื่องระบบอากาศมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐานของ CDC, OSHA และ ASHRAE

 

 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคนไข้ เราได้มีการดูแล ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โดยทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกจุดภายในคลินิก คนไข้จึงมั่นใจได้เลยว่าการทำฟันที่ META Dental Clinic จะปลอดภัยในทุกๆขั้นตอน

 

 

 

MEASURES AGAINST CORONAVIRUS (COVID-19)

META Dental Clinic provides strict sterilization, setting standards following transmission-based precautions for infection prevention and control. The building has been specially designed with air ventilation treatment rooms to function. In addition, our office building is equipped with balanced mechanical ventilation systems.

“META Dental Clinic is fully prepared with preventive measures to provide safe dental treatment procedures. We provide strict sterilization in a clinic setting standards following transmission-based precautions for infection prevention and control. In addition, we follow evidence-based practices by validated organizations including CDC, WHO, AAMI, ADA.”