ติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ UV-C

หลังทำการรักษาคนไข้เสร็จทุกคน นอกจากจะทำความสะอาดและการปลอดเชื้อแล้ว ในแต่ละห้องทันตกรรมเราเพิ่มการใช้แสงอัลตร้าไวโอเลต เพื่อฆ่าเชื้อที่อาจอยู่บนพื้นผิว หรือลอยอยู่ในอากาศ ในแต่ละห้องหลังเสร็จการรักษาทันที โดยจัดให้มีระยะห่างของเวลา เผื่อเวลาการทำความสะอาดฆ่าเชื้อระหว่างเปลี่ยนคนไข้ เว้นระยะเวลาตามคำแนะนำของ CDC guideline

แสง UVC ได้รับการพิสูจน์มานานแล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กอย่างแบคทีเรีย, เชื้อรา, เห็ด, ยีสต์ และทำลายไวรัสทั้งชนิดที่เป็น DNA และ mRNA ทำให้หยุดยั้งประสิทธิภาพในการแพร่พันธุ์และตายไปในที่สุด สามารถทําลาย RNA virus ที่ก่อให้เกิด COVID-19 ได้

 

Ultraviolet Disinfection

The treatment room uses ultraviolet light (UV-C) after each patient to kill surface viruses. Radiation is directed upward and outward to create an intense zone of UV in the upper portion while minimizing the UV in lower levels. As microbes move into the upper part of the room, viruses, bacteria, and fungi are inactivated so that they can no longer reproduce. These units are used where the reduction of airborne infectious diseases.

Studies have confirmed that UVC light is a practical addition to manual cleaning efforts and can kill harmful pathogens quickly and efficiently. Exposure to UVC light for a specific length of time and intensity kills dangerous microorganisms. The American Journal of Infection Control notes that combining UVC technology with manual cleaning is one of the most effective ways to significantly decrease the pool of harmful pathogens that cause UVC Disinfection on Surfaces and in the Air.