ติดตั้งระบบดูดอากาศแรงดันสูง

คลินิกของเราได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยติดตั้งระบบดูดอากาศแรงดันสูงทุกห้อง การจัดระบบอากาศมีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดหรือเจือจางจำนวนเชื้อโรคในอากาศ 

การควบคุมทิศทางการไหลของอากาศเป็นมาตรการสำคัญ ในการควบคุมคุณภาพอากาศภายในคลินิก ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งปนเปื้อนทั้งหมด เชื้อโคในอากาศ ไอระเหยที่เป็นอันตรายจะถูกกำจัดอย่างปลอดภัย เพื่อให้สภาพแวดล้อมปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อผู้มารับบริการ

 

Ventilation System Design

Ventilation in office buildings is expected to prevent the spread of contaminants and provide comfort for the patient.

META Dental Clinic is a designed dental building designed for infection control flow and fitted with ventilation flow systems to circulate airflow within the treatment rooms to remove contaminates, mercury vapors, and harmful evaporable contents in the air.