ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกพื้นผิว Surface cleaning and disinfection


 

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกพื้นผิว

เรามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกบริเวณพื้นผิวสัมผัส เช่น ที่จับประตู โต๊ะ เก้าอี้ที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง

สำหรับในห้องฟันมีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าเช็ดแบบใช้ครั้งเดียวที่มีสารฆ่าเชื้อระดับสูง แขนจับและภายนอกโคมไฟส่องปาก แขนจับและถาดรองรับเครื่องมือ ปุ่มควบคุมการทำงานของเก้าอี้ทำฟัน สายต่างๆ (สาย Handpiece, สาย triple syringe, สาย suction) อ่างบ้วนปากคนไข้ เบาะเก้าอี้ทำฟัน เก้าอี้ทันตแพทย์ และเก้าอี้ผู้ช่วย อย่างถี่ถ้วนทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการรักษาคนไข้ในแต่ละราย และมีการห่อหุ้มบริเวณที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนพร้อมทั้งเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง

สำหรับพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่นั่งรอให้บริการ ห้องน้ำ จะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับการรับรองจาก Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ของสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างสม่ำเสมอ คนไข้ที่มารับบริการสามารถมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัยที่ META Dental Clinic

 

Surface cleaning and disinfection

Surfaces on dental units and public areas for door handles, countertops, waiting room chairs, desks, and bathrooms are disinfected with regular interval checks with cavity wipes that chemically kill viruses and germs.

Our dental treatment rooms are cleaned and disinfected after every use with a patient. Single-use disposable towels that contain high-level disinfectants are used with our dental units during cleaning.

Our waiting areas, corridors, and common areas are sprayed with high concentrate disinfectant with regular interval checks. The process is another additional step to eliminate any viruses and germs that may remain on surfaces and airborne during the day.

Our dental treatments conform to the highest safety standards and quality in our dental services at all times.