เครื่องฟอกอากาศ Air purifier


 

เครื่องฟอกอากาศ

มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยลดการแพร่กระจายละอองฝอยที่แพร่ในระยะไกล ทั่วทั้งคลินิก ทำให้เกิดอากาศที่ดีหมุนเวียนในคลินิก 

แผ่นกรองอากาศคุณภาพสูงสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กมาก ๆ (Small Particles) ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม แผ่นกรองอากาศ HEPA นี้ จะสามารถกรองฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 0.30 ไมครอน (μm) เรียกได้ว่าเชื้อไวรัส แบคทีเรียต่าง ๆ ที่ล่องลอยอยู่บนอากาศ ก็จะไม่สามารถเล็ดลอดผ่านแผ่นกรองออกไปข้างนอกได้

 

Air purifier

We must remember that the safety of patients and staff is paramount and cannot be left undetermined. There should not be any ambiguity regarding how dentistry should progress.

An air purifier as an extra protective measure in dental clinics during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

High-efficiency particulate air (HEPA) is a mechanical air filter. Air is forced through a filter, trapping harmful particles, especially those that may be harboring viruses. HEPA is an excellent option for filtering particles as small as 0.3 microns.

We are using Air Purifiers to reduce the risk of virus infection in Healthcare Facilities & Dental Practices.