ระบบดูดละอองน้ำกำลังสูง

เราให้ผู้มารับบริการมั่นใจยิ่งขึ้นในด้วยระบบดูดละอองน้ำกำลังสูง เก้าอี้ทำฟันที่ได้รับการออกแบบระบบป้องกันการติดเชื้อแบบชาญฉลาดจากประเทศเยอรมันมีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติด้วยตัวเอง มีการใช้ระบบสร้างแรงดูดแบบใช้มอเตอร์ สามารถสร้างแรงดูด(Vacuum) ที่มีกำลังสูง ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีค่าแรงดูดสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด ให้แรงดูดที่คงที่ตลอดการทำงานช่วยลดการฟุ้งกระจายละอองน้ำ

 

ระบบดูดละอองน้ำ Suction Systems

 

Suction systems

All our dental units are from Germany. Intego dental chairs are equipped with high-powered suction units and designed with an automated clean water system regular units do not have. American Dental Association (ADA) has recommended using high-speed suction (HSS) to minimize contaminated aerosols and splatter for infectious diseases. The Intego unit has a motor high-power suction which reduces aerosol and disinfects air in the dental operatory.