ห้องฟันที่สะอาดทุกพื้นผิว Dental Treatment Rooms Cleanliness

ห้องทำฟันที่สะอาดทุกพื้นผิว

     เก้าอี้ทำฟันที่ห้องทันตกรรมของเราและพื้นผิวทั้งหมดที่สัมผัส จะได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังจากใช้งานทุกครั้ง ผ้าเช็ดแบบใช้ครั้งเดียวที่มีสารฆ่าเชื้อระดับสูง CaviWipes ได้รับการทดสอบและรับรองทางการแพทย์ว่ามีประสิทธิภาพต่อ เชื้อไวรัส Human Coronavirus( Covid 19), ไวรัสตับอักเสบ B,  ไวรัสตับอักเสบ C, ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A2, Enveloped Viruses, Herpes simplex virus (type 1), Herpes simplex virus (type 2), วัณโรค, เอดส์ (HIV), เชื้อแบคทีเรีย  Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG), Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, เชื้อรา Trichophyton mentagrophytes, แบคทีเรียดื้อยาหลายชนิด Multidrug-Resistant Bacteria, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin, Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE) 

 

Dental Treatment Rooms Cleanliness

Dental care units at our dental treatment rooms are cleaned and disinfected after every single use with the patient. Single-use disposable towels that contain high-level disinfectants are used with our dental units during cleaning.

CaviWipes™ is tested and clinically certified to be effective against
Mycobacterium
Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG)
Bacteria
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enterica
Staphylococcus aureus
Fungi
Trichoph2 Minute Efficacy Against
Multidrug-Resistant Bacteria
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin
Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE)
Enveloped Viruses
Hepatitis B Virus (HBV)
Hepatitis C Virus (HCV)
Human Immunodeficiency Virus (HIV-1)
Herpes simplex virus (type 1)
Herpes simplex virus (type 2)
Influenza A2 Virus
SARS-CoV-2 (COVID-19 Virus)
Human Coronavirusyton mentagrophytes