ระบบดูดอากาศถ่ายเทแรงสูง High-powered Air Ventilation Suction System


ระบบดูดอากาศถ่ายเทแรงสูง

     ที่ META Dental Clinic ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยมีการติดตั้งระบบดูดอากาศแรงสูงทั่วทุกห้อง ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งปนเปื้อนทั้งหมด ไอระเหยที่เป็นอันตรายในอากาศ จะถูกกำจัดออกอย่างปลอดภัยให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อผู้มารับบริการ


High-powered Air Ventilation Suction System

At META Dental Clinic, our building is designed specifically to operate and function with a high-powered air ventilation suction system throughout the building and in each treatment room. This ensures that all contaminates, and any harmful evaporable contents in the air are safely removed, creating a safe environment for our patient safety at the highest level.