เลือกใช้เครื่องมือชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง Infection Control and Sterilization


เลือกใช้เครื่องมือชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

     มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ เรายึดตามหลัก The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) และ The Food and Drug Administration ( FDA ) ที่ META Dental Clinic เราใช้เครื่องมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่นำกลับมาใช้ซ้ำ หากเครื่องมือนั้นไม่สามารถทำให้สะอาด ไม่สามารถฆ่าเชื้อ หรือไม่สามารถทำให้ปลอดเชื้อได้ รวมถึงเครื่องมือที่ไม่ทนความร้อน แม้กระทั่งแก้วน้ำ เราเลือกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

 

Infection Control and Sterilization

We use single-use medical devices that do usually not heat tolerant and cannot be reliably cleaned, disinfected, or sterilized. They may be made of plastic. According to the Food and Drug Administration’s (FDA’s) guidance entitled Labeling Recommendations for Single-Use Devices Reprocessed by Third Parties and Hospitalsexternal icon, “a single-use device, also referred to as a disposable device, [is] intended for use on one patient during a single procedure. It is not intended to be reprocessed (cleaned, disinfected/sterilized) and used on another patient.

Examples include syringe needles, blades, celluloid strips. Certain items (e.g., prophylaxis angles, saliva ejectors, high-volume evacuator tips, and air/water syringe tips) are commonly available in a disposable form. They should be disposed of appropriately after each use. Single-use devices and items (e.g., cotton rolls, gauze, and irrigating syringes) for use during oral surgical procedures should be sterile at the time of service.