การดูแลเครื่องมือปลอดเชื้อ Medical Device Package inspection

การดูแลเครื่องมือปลอดเชื้อ

     เครื่องมือที่ผ่านกระบวนการทำให้ปลอดเชื้อแล้วจะบรรจุในซองสุญญากาศ ซึ่งจะสามารถรักษาภาวะปลอดเชื้อได้ มีตัวบ่งชี้ทางเคมีทุกห่อ ระบุวันผลิต วันหมดอายุอย่างชัดเจน และจะถูกเก็บรักษาในที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียรักษาภาวะปลอดเชื้อจนกว่าเครื่องมือจะถูกนำออกใช้งาน มีการจัดเก็บและใช้งานตาม First-in First-out

 

Medical Device Package inspection

Our appliances are individually packed and sealed by an impulse auto sealer machine, then autoclaved by pre-vacuumed autoclave units in view packs. Every pack of dental appliances is dated by date and batch with chemical indicators indications. Sterilized clean instruments are consistently kept under controlled cool temperatures and humidity to prevent bacteria growth.

After instruments are autoclaved, instruments are re-checked, packed, dated, and stored in a separate clean area