การควบคุมการฆ่าเชื้อโรค Infection control systems for a high level of safety


Infection control system

การควบคุมการฆ่าเชื้อโรค


     การทำให้ปราศจากเชื้อเป็นกระบวนการในการทำลายหรือขจัดเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียจากเครื่องมือทางการแพทย์ คลินิกของเรา มีการควบคุมการฆ่าเชื้อโรคมาตรฐานสากล เครื่องมือที่ใช้ทุกชนิดได้รับการทำให้ปลอดเชื้อก่อนนำมาใช้งาน โดยผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอน ในทุกขั้นตอนมีการควบคุม ในการฆ่าเชื้อนั้นมาตรฐานของเราจะเหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปที่กำหนดในประเทศไทย

-น้ำยาฆ่าเชื้อระดับสูง

     น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องมือ เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อระดับสูง นำเข้าจากประเทศชั้นนำในยุโรป ตามมาตรฐานสากลโลก สามารถยับยั้งเชื้อ Bactericidal, Fungicidal , Mycobactericidal , Tuberculocidal , Virucidal, HIV , HBV , HCV , H1N1, H5N1

-Autoclave ที่ได้รับมาตรฐานสากล
     กระบวนการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilization)โดยนำเครื่องมือที่ใช้เข้า Autoclave นึ่งฆ่าเชื้อ โดยมีหลักการการใช้ไอน้ำร้อนและแรงดันสูงทำให้เครื่องมือที่ผ่านการนึ่งแล้วอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อโดยสมบูรณ์ เครื่องมือทันตกรรมจะมีตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอกห่อ autoclaved tape ติดอยู่ที่ภายนอกห่อเครื่องมือ และ Indicator chemical ภายในห่อเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุแต่ละชิ้นของชุดเครื่องมือทันตกรรมที่สำคัญได้รับการสัมผัสกับไอน้ำที่อุณหภูมิและเวลาที่ถูกต้อง

 

 

Infection control systems for a high level of safety

Practice infection control is becoming ever more critical, and with such significance comes increased monitoring. Ensure all-around protection for our patients by using instrument reprocessing with a high level of hygienic safety and comprehensive documentation options.

Why is Infection Control and Prevention in dental practices so important?

Despite the availability of modern medications, dangerous infectious diseases are again on the rise due to increased mobility. Without appropriate infection control practices, the risk of infections by pathogens is high. Increased awareness of infection control measures and consistently applying all necessary steps towards personal and practice hygiene will help us live healthy lives. Comprehensive infection prevention to protect patients, and staff in dental practices is therefore essential at all times. This can only be achieved through thorough and effective surface cleaning, disinfection, water treatment, hand hygiene, personal protective equipment, and instrument reprocessing.

-High-level disinfectants are used in our clinic to chemically disinfect reusable dental devices to prevent healthcare-associated infections among patients.

Cleanliness, and especially the control of infectious organisms, is at the top of the priority list in any dental practice.

Characteristics
• Broad spectrum of action according to the latest European Norms validated on disinfection
• High-efficiency concentrated formulas

Advantages
• Efficacy: high protection for professionals and patients
• Safety: free from aldehydes and phenols

- Autoclave

What is autoclave sterilization?

The simplest explanation is that it is a highly effective method of sterilizing and disinfecting objects through the heat in the form of steam plus pressure and time.

In an autoclave, objects or instruments that have been exposed to contaminants such as microorganisms, spores, or biological material are placed in the chamber. The machine is then pressurized and filled with steam. This pressure raises the steam temperature to the required level — typically between 121° C and 134° C — and ensures that every part of the instrument can be sterilized by maintaining the pressure and temperature for a predetermined  time.

For the autoclaved dental instruments, sterile tape external indicators mark the individual packs that have undergone steam sterilization. Additionally, internal indicators are used to check that each parcel of critical dental instrument package has been exposed to steam at the correct temperature and time.