Invisalign


 

Invisalign คืออุปกรณ์จัดฟันแบบใสที่ทันสมัย 

คลินิกเรามีทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ ได้รับใบอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้าน Invisalign ทำให้มั่นใจได้ว่าคนไข้จะได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด

 

ทันตแพทย์จะวางแผนการเคลื่อนฟันด้วยซอฟต์แวร์ ClinCheck ซึ่งสามารถจำลองการเคลื่อนตัวของฟันได้แม้การขยับเพียงเล็กน้อย เริ่มตั้งแต่ตอนที่คนไข้สวมอุปกรณ์จัดฟันชิ้นแรก จนกระทั่งจัดฟันเสร็จและได้รับรอยยิ้มใหม่ ไม่ต้องคาดเดา ไม่ต้องรอจนจัดฟันเสร็จ ก็ทราบผลลัพธ์ได้

 

การใช้ชีวิตระหว่างสวมอุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign

อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทุกคน เพราะไม่ขัดขวางกิจกรรมใดๆ และในทุก ๆ ระยะของการจัดฟัน  แทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ดังนั้นคนอื่นแทบจะไม่รู้เลยว่าคุณกำลังสวมอุปกรณ์จัดฟันอยู่

 

 

 Invisalign

 At META Dental Clinic, your Invisalign treatment is diagnosed and treated by only permitted orthodontists. Therefore, opting your clear aligner treatment with an orthodontist ensures successful treatment results.

 

“ Move towards a newer, beautiful smile ”

That's right! Invisalign treatment gives you a brand-new smile quicker than you think.

Invisalign is the most advanced clear aligner system in the world, proven by over 10 million satisfied smiles.

 

Clincheck® Software

Your doctor uses proprietary ClinCheck software to map out the path to your smile, right down to the tiniest shift, from your first aligner to your brand-new smile. No guesswork. No waiting and seeing.

Invisalign clear aligners fit your life – they don't interrupt it. And at every stage, you'll be able to see your progress and enjoy your smile as it transforms.

 

Don't stop living your life.

Keep eating all your favorite foods.

Stay active in all the sports and activities you love.

You'll experience fewer emergency visits without the hassle of brackets and wires breaking.

Your Invisalign clear aligners are virtually invisible, so people may not even notice you’re wearing them.

 

การจัดฟันด้วย Invisalign® ทำอะไรได้บ้าง

 

See what Invisalign® treatment can do.

 

1. ฟันบนยื่นก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง

หากฟันบนยื่นออกมามากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ฟันสึกไปจนถึงอาการปวดขากรรไกร 

อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign แก้ไขฟันบนยื่นได้

 

What kinds of problems can an overbite cause?

When your overbite is too large, your doctor might tell you you have a “deep bite.” This can cause problems, from teeth wearing down to pain in your jaw.

Can Invisalign clear aligners fix an overbite?
Yes, Invisalign clear aligners can fix an overbite or deep bite.

 

 

2. ฟันล่างยื่นก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง

ฟันล่างยื่นส่งผลให้บดเคี้ยวได้ไม่ดีและพูดไม่ชัด และอาจทำให้ฟันสึกหรอเร็วขึ้น

อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalignแก้ไขฟันล่างยื่นได้ บางแบบ แต่หากฟันล่างยื่นอย่างรุนแรง อาจต้องจัดฟันด้วย Invisalign ร่วมกับการผ่าตัด

 

What kinds of problems can an underbite cause?

An underbite can make it hard to chew properly and speak clearly, and it might cause your teeth to wear down more quickly.

Can Invisalign clear aligners fix an underbite?
Yes, Invisalign clear aligners can fix some underbites. However, severe underbites might require Invisalign treatment combined with surgery.

 

 

3. ฟันสบไขว้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง

ฟันสบไขว้อาจทำให้ฟันสึกหรือแตกได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้เหงือกร่นหรือเป็นรอยบุ๋มเล็ก ๆ บนแนวเหงือก ซึ่งอาการเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาเหงือกพร้อมอาการเจ็บ หรือแม้แต่การสูญเสียกระดูกตามมา

อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalignแก้ไขฟันสบไขว้ได้

 

What kinds of problems can a crossbite cause?

A crossbite can make your teeth wear down or chip. It can also make your gums start to recede or make little notches above your gum line. This damage can lead to painful gum problems or bone loss.

Can Invisalign clear aligners fix a crossbite?
Yes, Invisalign clear aligners can fix some types of crossbite.

 

 

4. ฟันห่างก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง

ฟันห่างอาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันกับเหงือกขึ้นมา ทำให้อาหารเข้าไปติดในบริเวณนั้น และส่งผลให้เหงือกอักเสบ เกิดปัญหาโรคเหงือกตามมา

อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalignแก้ไขฟันห่างได้

 

What kinds of problems can gap teeth cause?

Gap teeth can create pockets between your teeth and gums where food can get stuck. It can make your gums tender and sore and even lead to gum disease.

Can Invisalign clear aligners fix gap teeth?
Yes, Invisalign clear aligners can fix gaps in teeth.

 

 

5. ฟันสบเปิดก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง

ฟันสบเปิดส่งผลให้เคี้ยวอาหารได้ลำบากหรือกัดอาหารบางชนิดไม่ได้ เช่น แอปเปิ้ล เป็นต้น

อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalignแก้ไขฟันสบเปิดได้

 

What kinds of problems can an open bite cause?

An open bite can make it hard to chew or difficult to bite into some common foods, like apples.

Can Invisalign clear aligners fix an open bite?
Yes, Invisalign clear aligners can fix an open bite.

 

 

6. ฟันซ้อนก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง

ฟันซ้อนอาจทำให้แปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันได้ลำบาก ทำให้เกิดคราบพลัค หินปูน และแบคทีเรียอันตรายสะสม ซึ่งส่งผลให้ฟันผุและเกิดโรคเหงือกตามมา นอกจากนี้ ฟันซ้อนอาจจะรุนแรงขึ้นด้วยเมื่อเวลาผ่านไป

อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalignแก้ไขฟันซ้อนได้

 

What kinds of problems can crowded teeth cause?

Crowded teeth can make it hard to brush and floss well. Then it’s easier for plaque, tartar, and harmful bacteria to build up — and down the line, leading to tooth decay and gum disease. Your crowded teeth can also get worse over time.

Can Invisalign clear aligners fix crowded teeth?
Yes, Invisalign clear aligners can fix crowded teeth.

 

 

7. จัดฟัน

หากฟันเรียงตัวไม่สวยเล็กน้อย รู้สึกมั่นใจในการทำงานหรือที่โรงเรียน การแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจจะสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล

 

Straighter Teeth

It seems like a little thing.

Why?

You like your smile — but you want to love it. Maybe you have a special event coming up, or you like the confidence to take on the world at work or school. Minor fixes can make a big difference.